نمایش خبر
ایکنا
12:12
> گروه دانشگاه ــ عملکرد سال 1397 وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری ، آموزش و پرورش ، دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح ، صنعت ، معدن و تجارت ، کشور و نفت ، به همراه برنامه های آتی این وزارتخانه ها در سال 98 ، عصر سه شنبه و در جلسات جداگانه رئیس جمهور با هر یک از وزیران این وزارتخانه ها بررسی شد .
> به گزارش ایکنا؛ به نقل از ادارهکل روابط عمومی وزارت علوم در این جلسات ، آقایان منصور غلامی ، سیدمحمد بطحایی ، امیر حاتمی ، رضا رحمانی ، عبدالرضا رحمانی فضلی و بیژن نامدار زنگنه ، به تشریح دستاوردها و برنامههای اجرا شده در سال 97 در حوزه عملیاتی تحت مدیریت وزارتخانه خود ، نیازها و برنامههای سال جاری پرداختند .
حجتالاسلام والمسلمین حسن روحانی در این جلسات با قدردانی از تلاشهای مستمر شش وزیر کابینه و ارائه رهنمودهایی برای اجرای سریعتر و روانتر برنامههای هر وزارتخانه بویژه در چارچوب اولویتهای عمومی و تخصصی تعیین شده در پیوست احکام هر یک از این وزیران ، تصریح کرد که به رغم تشدید فشارهای دشمنان ایران اسلامی ، مسیر ما ، رسیدن به قلههای علم و دانش ، خودکفایی و نوسازی کشور است و این مسیر را با قدرت ادامه خواهیم داد .
رئیسجمهور همه وزرا کابینه را به تلاش بیش از پیش در مسیر تحقق اهداف بلند انقلاب اسلامی و شکوفایی کشور در همه حوزهها فراخواند و اظهار کرد : بیتردید دشمنان هرگز نمیتوانند جلوی پیشرفت ملت ایران را بگیرند و ملت ایران با وحدت و ایستادگی ، به راه و اهداف خود پایبند بوده و به آن خواهد رسید .
روحانی با اشاره به افتتاح 114 دستاورد جدید در عرصه فناوری و دانش هستهای توسط دانشمندان ایرانی در سالروز ملی فناوری هستهای ، تاکید کرد : در همه حوزههای علمی و تخصصی روند پیشرفت و توسعه شتابان است و دشمنان دیر یا زود خواهند فهمید که سخت در اشتباه بوده اند و ابزارهایی همچون تحریم نمیتواند در روند پیشرفت و توسعه ایران اسلامی خللی جدی وارد کند .
انتهای پیام.