نمایش خبر
روزنامه آفرینش
> رئیس سازمان امور دانشجویان گفت : برای اعطای ارز دانشجویی در 6 ماهه اول سال 98 منتظر بخشنامه جدید بانک مرکزی هستیم .
> رئیس سازمان امور دانشجویان گفت : برای اعطای ارز دانشجویی در 6 ماهه اول سال 98 منتظر بخشنامه جدید بانک مرکزی هستیم .
مجتبی صدیقی گفت : قرار است بخشنامه جدید بانک مرکزی در خصوص اعطای ارز دانشجویی تا پایان فروردین ماه اعلام شود که بر اساس این بخشنامه فعالیت ها انجام می شود .
وی افزود : بر اساس این بخشنامه سایت ثبت نام ارز دانشجویی سازمان امور دانشجویان باز می شود و متقاضیان می توانند در سایت ثبت نام کنند .