نمایش خبر
روزنامه آفرینش
> دوره فرصت مطالعاتی برای دانشجویان دوره دکتری تخصصی(phd) دانشگاه های دولتی سراسر کشور در پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی ایجاد شد .
> دوره فرصت مطالعاتی برای دانشجویان دوره دکتری تخصصی(phd) دانشگاه های دولتی سراسر کشور در پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی ایجاد شد .
با توجه به مصوبه سومین شورای تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه ، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی مصمم است تا دانشجویان برتر دانشگاه های سراسر کشور را در قالب فرصت مطالعاتی کوتاه مدت جذب کرده و شرایط لازم برای ارتقای دانش و کسب مهارت های تخصصی در آنان را فراهم کند .
دوره فرصت مطالعاتی ، یک دوره تحقیقی کوتاه مدت شش تا 9 ماهه است که تمام دانشجویان دوره دکتری قبل از دفاع از رساله خود می توانند از آن استفاده کنند .
پایه اصلی فعالیت های علمی در این پژوهشگاه ، کسب مهارت های لازم برای انجام فعالیت های پژوهشی در حوزه علوم ورزشی و موضوع تخصصی مرتبط با رساله دکتری دانشجو است .
هدف از برگزاری دوره فرصت مطالعاتی کوتاه مدت ، تربیت افرادی است که با احاطه یافتن به آثار علمی در یک زمینه خاص و تخصصی مرتبط با موضوع رساله دکتری با آشنا شدن با روش های پیشرفته تحقیق و دستیابی به جدیدترین مبانی آموزش و پژوهش بتوانند با نوآوری درزمینه های علمی و تحقیقی در رفع نیازهای کشور و گسترش مرزهای دانش در رشته تخصصی خود ، مؤثر باشند و به تازه هایی در جهان دانش دست یابند .
بر اساس این گزارش دانشجویان تمام وقت دانشگاه ها و پژوهشگاه های سراسر کشور که نهایتاً سه سال از دوره تحصیلی آن ها گذشته باشد و طرح پیشنهادی رساله دکتری خود در دانشگاه مربوطه را تصویب کرده باشند؛ در راستای موضوع رساله خود می توانند اقدام به پذیرش دوره فرصت مطالعاتی از پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی کنند .
طبق اعلام روابط عمومی وزارت علوم ، علاقه مندان برای کسب اطلاعات تکمیلی می توانند به آدرس الکترونیکی http : //ssrc .
ac .
ir/id/35467 مراجعه کنند .