نمایش خبر
روزنامه آفرینش
> کارنامه حاوی نتایج اولیه آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز سال 98 هفته آینده منتشر می شود .
> کارنامه حاوی نتایج اولیه آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز سال 98 هفته آینده منتشر می شود .
بر اساس برنامه زمان بندی اعلام شده کارنامه داوطلبان آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز سال 98 حاوی نتایج اولیه هفته آخر فروردین ماه 98 منتشر می شود و داوطلبان مجاز می توانند نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند .
انتخاب رشته برای داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته شده اند در نیمه اول اردیبهشت ماه 98 انجام می شود .
بر اساس اعلام سازمان سنجش کشور ، آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز سال 98 در دوره های روزانه و شبانه دانشگاه ها ، دانشگاه آزاد اسلامی ، دانشگاه پیام نور ، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی ، پردیس های خودگردان دانشگاه ها جمعه سوم اسفند در 7 گروه و 245 کد رشته امتحانی ، 58 شهرستان و 104 حوزه امتحانی برگزار شد .
برای شرکت در آزمون تعداد 196 هزار و 437 نفر ثبت نام کردند که از این تعداد 84 هزار و 380 نفر زن و 112 هزار و 57 نفر مرد بودند .
از تعداد 196 هزار و 437 داوطلب ثبت نام کننده ، تعداد 18 هزار و 858 نفر کارت دریافت نکردند و تعداد 177 هزار و 579 نفر کارت شرکت در آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز سال 98 را دریافت کردند .