نمایش خبر
کسب و کار
> مدیرکل فرهنگی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری گفت : حرکت دانشجویی در قالب نشریات کمک می کند تا با کمک دانشجویان ، معضلات دانشگاه و نظام آموزشی رصد شده و با کمک آن ها و تمام مسئولان ، راهکارهای خوب ارائه شود .
> به گزارش کسب و کار نیوز ، هادی عسگری ، امروز در نخستین دوره گردهمایی فعالان نشریات دانشجویی وزارت علوم که در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد ، اظهار کرد : با توجه به واقعه سیل که بخش عظیمی از مردم ایران گرفتار آن شدند ، برای درگذشتگان علو درجات را خواستار هستم و با آسیب دیدگان همدردی می کنم .
امیدوارم با کمک شما دانشجویان ، فضایی را در دانشگاه ها ایجاد کنیم تا کمک نظام و دولت باشیم و مشکلات مردم و کشور را حل نماییم .
وی با بیان اینکه نشریات دانشجویی یکی از عرصه های فعالیت دانشجویی است ، عنوان کرد : نشریات باید با توجه به رسالت خود با جلب مشارکت دانشجویان برای جامعه اسلامی ، دانشگاه و خود دانشجویان تولید ارزش کنند که در این صورت بخش کثیری از جمعیت دانشجویی درگیر آن می شوند .
عسگری گفت : نشریات دانشجویی برکاتی دارد .
با وجود این نشریات ، دانشجویان استقلال پیدا می کنند .
مهم ترین وجه آن ، این است که نسبت به نوشته ، احساس تعهد بیشتر می شود .
خود دانشجویان یاد می گیرند تا فعالیت دانشجویی را مدیریت کنند .
حرکت دانشجویی در قالب نشریات کمک می کند تا با کمک دانشجویان ، معضلات دانشگاه و نظام آموزشی رصد شده و با کمک آن ها و تمام مسئولان ، راهکارهای خوب ارائه شوند .
مدیرکل فرهنگی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در خصوص بودجه دانشگاه ها ، گفت : دانشگاه ها موظف هستند که از کنشگری فعالیت دانشجویان ذیل آیین نامه ها و مصوبات در حد مقدورات حمایت کنند ، اما بخشی از اعتبارات دانشگاه ها با توجه به فضای جنگ اقتصادی تخصیص پیدا نکرده است .
بخشی از ملاحظات اقتصادی دانشگاه به این دلیل است ، اما این دلیلی نیست که نخواهند از فعالیت دانشجویان حمایت کنند .
وی با اشاره به اینکه زمانی که اتفاقی مانند سیل حادث می شود ، در وهله اول باید امداد و نجات صورت گیرد و بعد جامعه دچار بحران های بعد از سیل می شود ، تصریح کرد : در این زمینه به کمک تمام دانشجویان نیاز است .
ما مجاز نیستیم در این زمینه موازی کاری کنیم .
هرکجا اتحاد و همدلی بوده ، پیروزی به دست آمده است .
ما در سه رویداد کنگره ملی شهدای دانشجو ، پیاده روی اربعین و اردوهای راهیان نور کمک کردیم .
در راهیان نور با توجه به مسایل مالی ، افت دانشجویان بازدیدکننده از مناطق را نداشتیم .
در خصوص سیل نیز در حال بررسی هستیم .
نهادهایی که مسئول شدند در حال بررسی هستند تا مسائل را به شورا ببریم و به دانشگاه ها ابلاغ کنیم تا با مشارکت دانشجویان و تشکل ها زمان بندی داشته باشیم و فضایی را درست کنیم که به آسیب دیدگان کمک کرده و حرکت جهادی داشته باشیم .
عسگری در خصوص جشنواره حرکت ، خاطرنشان کرد : در جشنواره حرکت اگر غرفه ای بخواهد تزیینات داشته باشد ، مشکلی ندارد ، اما امسال به لحاظ تکالیفی که به دلایل اقتصادی و اثربخشی فعالیت های فرهنگی داریم ، به دنبال کارآمد کردن گروه های دانشجویی هستیم تا فرهنگی و اجتماعی کار کنند .
باید به این سمت رفت که جشنواره ها بازنگری کلی شده و به سمت فعالیت های کارآفرینانه سوق داده شوند .
ما بیش از 240 غرفه تولیدی داشتیم .
حتما باید در جشنواره ها بازنگری شود و کمک کنیم تا اصالت آن ها بیشتر شود .
مدیرکل فرهنگی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در خصوص اعتراضات به وضعیت انتخابات مدیر مسئولان نشریات ، عنوان کرد : انتخابات بر اساس ضابطه باید در دانشگاه تهران و هر دانشگاه دیگری برگزار شود و اعتراضات در شورای ناظر بررسی می شود .
انتخابات دانشگاه فرهنگیان نیز در مشهد برگزار و گزارش ها داده شده ، ما نیز بررسی خواهیم کرد و در شورا مطرح خواهد شد .
انتهای پیام.