نمایش خبر
کسب و کار
> معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری گفت : نقد عالمانه چیزی است که در دانشگاه باید آموزش داده شود و یکی از رسالت ها و ماموریت ها است .
> به گزارش کسب و کار نیوز ، غلامرضا غفاری امروز در نخستین دوره گردهمایی فعالان نشریات دانشجویی وزارت علوم که در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد ، اظهار کرد : آغاز سال ، مسائل و مشکلاتی را از ناحیه سیل در برخی استان ها داشتیم که انشاءالله با همدلی و همراهی این مسائل و مشکلات هموطنان رفع شود .
وی افزود : عرصه و حوزه ای که دوستان در آن به عنوان اصحاب رسانه و نشریات دانشجویی دانشگاه های کشور فعالیت می کنند ، کاری بسیار مهم و در عین حال همراه با ظرافت های بسیار زیاد است که خود ، کار را حساس و سخت می کند .
تلاش و اهتمام شما در این عرصه و زمینه قابل تقدیر و تشکر است .
اگر بخواهیم مشارکت دانشجویان را معنا کنیم ، بخشی به فعالیتی مربوط می شود که نشریات دانشجویی دارند که این فعالیت از تنوع قابل ملاحظه ای برخوردار است ، کمیت قابل اعتنایی دارد و کیفیت مطالب آن را نمی توان نادیده گرفت ، اما بدین معنا نیست که آنچه از ناحیه تشکل های دانشجویی رقم می خورد ، بی کاستی باشد .
غفاری بیان کرد : ما در حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارتخانه در پی آن هستیم که کار ، نقص کمتر و رونق بیشتر داشته باشد و ملاحظات فنی به ویژه ملاحظاتی که به حوزه اخلاق ، فرهنگ و بحث هایی که ایجاد حساسیت می کنند ، مربوط می شود ، مورد ملاحظه قرار گیرند ، اما طبیعت و ماهیت کار رسانه ای و نشریه ، اقتضائات و شرایط خاص خود را دارد .
کمک کار هم باشید تا صلاح بیشتر ، داشتن نشریات با غنای بیشتر و عمل و فعالیت در چارچوب رسالت ها و مدیریت های مورد انتظار از نشریات را محقق کنیم .
معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه شهر قم به لحاظ فرهنگی ، اختصاصات و ویژگی های خاص خود را دارد ، عنوان کرد : شاید نگاه اول این باشد که شهر حوزوی است ، اما خوشبختانه بخش دانشگاهی خوبی دارد .
جمعیت دانشگاهی و وضعیت فرهنگی قابل اعتنا بوده و دانشگاه یکی از مجموعه ها در کنار مجموعه های فعال و دارای نقش است .
وی ادامه داد : ما آیین نامه و مجموعه ای از قوانین در خصوص نشریات داریم و بر مبنای آن در دانشگاه ها عمل می کنیم ، اما بدین معنا نیست که تمام فعالیت های 4000 نشریه ای که منتشر می شود ، زیر ذره بین باشد و رصد شود ، این کار شدنی نیست .
این وضعیت در خارج از دانشگاه نیز وجود دارد .
اگر خطا و یا خلافی انجام شده ، ابتدا در خود دانشگاه بررسی شده ، بعد ما ورود داشتیم و تصمیمات مربوطه اتخاذ شده است .
خود مجموعه نیز بر اساس یک آیین نامه و اساسنامه ملزم به اجرای قواعد و آیین نامه ها بوده ، اما در ارجاعاتی که خلاف باشد ، باید در شورا و مجموعه مربوطه بررسی شود .
به لحاظ حقوقی و ابعاد مختلف آنجا بررسی و در نهایت تصمیم گیری می شود .
غفاری در خصوص وضعیت حجاب در دانشگاه ها گفت : در آیین نامه انضباطی مشخص شده و دانشگاه ها موظف هستند الگویی که بر اساس آیین نامه و بر اساس موازین شرعی است را رعایت و با نقض آن برخورد کنند .
دانشگاه ها باید نسبت به حفظ شئونات و آیین نامه اقدام کنند .
موازین دانشگاه باید در تمام ابعاد آن رعایت شود .
اینگونه نیست که دانشگاه دنبال بی حجابی باشد؛ اگر دانشگاه متوجه مواردی از این دست شود ، باید با آن برخورد کند .
وظیفه دانشگاه است که در جهت تبلیغ و نهادسازی آنچه در شرع و قانون آمده ، فعالیت کرده و مبلغ آن باشد .
دانشگاه ها به میزان متفاوتی مروج این بحث هستند .
معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری اضافه کرد : قانون به تنهایی کفایت نمی کند .
بدنه ای که تلاش و ورود او تعیین کننده است باید در این زمینه کمک می کند .
من نمی گویم در محیط های آموزشی هیچ مشکلی نیست ، مساله و مشکل وجود دارد اما باید محسنات را هم دید .
مسایل دانشگاه از عهده یک مجموعه بر نمی آیند ، مجموعه تشکل ها و نیروهای داخل دانشگاه که دغدغه فرهنگی و دینی دارند ، باید کمک کنند .
اگر تنها دانشگاه اقدام کند ، نگاه تحکمی از بالا است که کارساز نخواهد بود .
اگر پیشقدمی مجموعه های دغدغه مند نباشد و کمک نکنند ، بیش از این از دست دانشگاه بر نمی آید .
اگر مجموعه های دغدغه مند پای کار باشند ، طبعا می توان این فضا را فضای مناسب تری ساخت .
وی با بیان اینکه دانشگاه محل نقد با تمام لوازمی است که نسبت به آن وجود دارد ، عنوان کرد : اگر نشریه ای خلاف واقع بنویسد ، باید با آن نشریه چه کرد؟ نقد عالمانه چیزی است که در دانشگاه باید آموزش داده شود و یکی از رسالت ها و ماموریت ها است .
در نشریات مهم است که گفتار ، نوشتار و نگاه نقادانه آموزش داده شود .
باید انصاف وجود داشته باشد ، نقد تند ایرادی ندارد ، اما افراد باید نسبت به نقد خلاف واقع پاسخگو باشند .
غفاری افزود : تمام دولت ها قابل نقد هستند ، به شرط اینکه نقد عالمانه باشد .
بدترین حالت این است که جهت گیری وجود داشته باشد .
جهت گیری نشریه برای ما فرقی ندارد .
نشریات ، ایده های مختلفی دارند و تا زمانی که در چارچوب آیین نامه باشد ، مشکلی ندارد ، در غیر این صورت باید برخورد شود .
بحث ما همیشه این بوده که در توزیع منابع و امکانات ، جانب عدالت و انصاف بر اساس عملکرد مجموعه ها رعایت شود .
معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در خصوص ماجرای رقص در دانشکاه الزهرا ، گفت : آنچه در دانشگاه الزهرا صورت گرفته بود که با نام رقص تعبیر کرده بودند ، روا نیست .
جشنواره دف ، سال های قبل انجام شده و با شدت و حدت بیشتری بوده که نام رقص نگرفته ، اما امسال این نام را دادند .
ما در این خصوص توضیح دادیم که به این شدت و حدت نبود .
وی در خصوص انتخابات مدیران مسئول نشریات دانشجویی ، بیان کرد : بر اساس آنچه قانون گذار تعیین کرده یک سری انتخابات درون دانشگاهی وجود دارد .
در شورا هر ماه اعتراضاتی می آید که برخی را به شورا می آوریم و برخی ممکن است قبل از ورود به شورا ، از معاون فرهنگی دانشگاه توضیح خواسته شود .
غفاری خاطرنشان کرد : بخشی از بحث های ما در خصوص نشریاتی است که مطالبی را که نباید می نوشتند .
ابتدا به خود دانشگاه یا مدیر مسئول گفته می شود .
اینگونه نیست که هر کس هرگونه که خواست بنویسد .
شدت و حدت مسائلی که مطرح می شود به آن اندازه نیست .
اگر با جایی مواجه شدید که مطالبی را مطرح می کنند که مطالب درستی نیست ، باید اطلاع دهید .
معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در خصوص شعار رونق تولید ، تصریح کرد : یکی از کارهای شما نشریات در خصوص رونق تولید این است که بحث مهم آن یعنی فرهنگ سازی را انحام دهید .
نشریات باید خود را نسبت به این مساله و موضوع متهعد بدانند و باید بخشی از نشریه را به این موصوع تخصیص دهند .
انتهای پیام.