نمایش خبر
> معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه کاشان گفت : دانشگاه کاشان در نظام رتبه بندی آی اس سی"ISC" در شاخص پژوهش رتبه پنجم را در میان دانشگاه های جامع کشور کسب کرد .
> دکتر مجید منعم زاده اظهار داشت : دانشگاه کاشان در جدیدترین رتبه بندی ISC ، در مجموع شاخص های پژوهش ، آموزش ، وجهه بین المللی ، تسهیلات(امکانات) و فعالیت های اجتماعی و اقتصادی با کسب رتبه نهم در میان دانشگاه های جامع ، جایگاه خود را در میان ده دانشگاه برتر کشور حفظ کرد .
وی خاطر نشان کرد : دانشگاه کاشان با 8 پله صعود ، از رتبه 17 در سال 1392 به رتبه 9 در سال 1396 و 1397صعود کرده است .
دکتر منعم زاده با بیان اینکه پایگاه استنادی علوم جهان اسلام از سال 1389 دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی کشور را براساس 26 شاخص در قالب 5 معیار کلی پژوهش ، آموزش ، وجهه بین المللی ، تسهیلات امکانات و فعالیتهای اجتماعی ، اقتصادی و صنعتی که مهمترین مأموریتهای دانشگاهی را مد نظر قرار می دهند ، ارزیابی و رتبه بندی می کند ، افزود : در این نظام رتبه بندی ، دانشگاه کاشان در شاخص های پژوهش رتبه پنجم و در مجموع شاخص ها رتبه نهم را کسب کرده است .
معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه کاشان به کسب رتبه هفتم این دانشگاه در سال 96 در بخش پژوهش اشاره کرد و افزود : در سال 97 دانشگاه کاشان توانست در شاخص پژوهش با دو پله صعود به رتبه پنجم ارتقاء یابد .
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) سومین پایگاه استنادی معتبر بین المللی است که با هدف ثبت ، انتشار و ارزیابی تولیدات علمی کشورهای اسلامی در چهارمین نشست وزرای آموزش عالی کشورهای اسلامی (ICMHESR) سال 2008 در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان مصوب و در جمهوری اسلامی ایران تاسیس گشت .
هم اکنون این پایگاه در راستای اهداف و رسالت خویش ، ضمن فراهم آوردن امکان ارزیابی و رتبه گذاری کشورها ، دانشگاه ها ، مجلات علمی و همچنین پژوهشگران ایران و دیگر کشورهای جهان اسلام در سطح بین المللی ، جایگاه تولید علم آنها و نقاط قوت و ضعفشان را درحوزه های موضوعی مختلف ترسیم می نماید .