نمایش خبر
روزنامه آفرینش
> ثبت نام میهمانی و انتقال دانشجویان در سال تحصیلی 99 98 از اول اردیبهشت در سامانه خدمات آموزشی وزارت علوم آغاز می شود و تا 31 اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت .
> ثبت نام میهمانی و انتقال دانشجویان در سال تحصیلی 99 98 از اول اردیبهشت در سامانه خدمات آموزشی وزارت علوم آغاز می شود و تا 31 اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت .
دانشجویان متقاضی میهمانی و انتقال به سایر دانشگاه ها ، از اول تا سی و یکم اردیبهشت 98 فرصت دارند برای ثبت درخواست خود جهت سال تحصیلی 99 98 به سامانه سجاد به آدرسhttps : //portal .
saorg .
ir مراجعه و نسبت به ثبت تقاضا اقدام کنند .
دانشگاه های مبدأ موظف هستند درخواست دانشجو را بررسی کرده و در صورت داشتن شرایط از ابتدای خرداد تا 15 تیرماه نظر خود را در سامانه اعلام و در صورت موافقت ریزنمرات دانشجو را به دانشگاه مقصد ارسال کنند .
دانشگاه های مقصد موظف اند حداکثر تا پایان مردادماه نسبت به بررسی تقاضاها اقدام و از طریق سامانه یادشده اعلام کنند .
نکات مهم : دانشجویان متقاضی ، باید بااطلاع کامل از شرایط آئین نامه میهمانی و انتقال درخواست خود را مبنی بر نوع آن (2 نیمسال میهمانی ، تمدید میهمانی ، میهمان دائم و انتقال) در سامانه سجاد سازمان امور دانشجویان در موعد اعلام شده (اول تا سی و یکم اردیبهشت) ثبت کنند .
دانشجویان همچنین بااطلاع کامل از شرایط و ضوابط دانشگاه مقصد ، رشته و مقطع تحصیلی ، وضعیت دوره موردتقاضا در دانشگاه مقصد ، نسبت به انتخاب دانشگاه یا مؤسسه مقصد اقدام و مستندات خود را برای تقاضای ارائه شده اسکن و ضمیمه تقاضا کنند .
متقاضیان جهت ثبت درخواست ابتدا باید در سامانه سجاد ثبت نام کنند و پس از دریافت نام کاربری و رمز عبور از قسمت خدمات سازمان ، درخواست میهمانی و انتقال خود را ارائه کنند .
متقاضی میهمانی و انتقال مسئول صحت اطلاعات ارائه شده در خصوص شرایط خاص خود خواهد بود و در صورت عدم احراز هر یک از اطلاعات ارائه شده تقاضا از وضعیت بررسی خارج خواهد شد .
دانشجویان متقاضی انتقال توأم با تغییر رشته خارج از سامانه و از طریق شورای بررسی موارد خاص مبدأ و مقصد اقدام کنند .