نمایش خبر
روزنامه فرهیختگان
> با گذشت دو روز از آغاز ثبت نام دانشجویان و طلاب برای دریافت بن خرید کتاب تعداد 28 هزار و 224 دانشجو و طلبه برای ثبت نام اقدام کرده اند.
> با گذشت دو روز از آغاز ثبت نام دانشجویان و طلاب برای دریافت بن خرید کتاب تعداد 28 هزار و 224 دانشجو و طلبه برای ثبت نام اقدام کرده اند .
به گزارش ستاد خبری سی ودومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ، بن خرید کتاب برای دانشجویان و طلاب مبلغ ١٥٠ هزار تومان است که از این مقدار سهم مشارکت دانشجویان و طلاب ٩٠ هزار تومان است و ٦٠ هزار تومان را نیز معاونت امور فرهنگی تامین خواهد کرد .
همچنین تعداد 605 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه ها و حوزه های علمیه نیز ثبت نام خود را انجام داده اند .
بن خرید کتاب اساتید دانشگاه در این دوره از نمایشگاه کتاب تهران 60 درصد افزایش پیدا کرده و به مبلغ 400 هزار تومان رسیده است و سهم اساتید 200 هزار تومان و سهم معاونت امور فرهنگی 200هزار تومان است .
زمان ثبت نام بن خرید کتاب اساتید حوزه و دانشگاه هم از روز سه شنبه(20 فروردین ماه) آغاز شده است که تا پایان روز شنبه(24فروردین ماه) ادامه خواهد داشت .
براساس این گزارش ، افزایش ٥٠درصدی یارانه خرید کتاب دانشجویان و 60 درصدی اساتید حوزه و دانشگاه در راستای حمایت از اقتصاد نشر و توجه به توسعه فرهنگ مکتوب و کتاب و کتابخوانی در کشور صورت گرفته است .
سی ودومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران با شعار «خواندن؛ توانستن است» از 4 تا 14 اردیبهشت ماه در مصلای امام خمینی(ره) برگزار خواهد شد .