نمایش خبر
دنیای اقتصاد
> گروه بنگاه ها : جایزه اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی (WSIS 2019) در حوزه E Science برای طراحی و اجرای پروژه شبکه علمی به اپراتوری شبکه علمی ایران (شعا) اهدا شد .
در این اجلاس که با حضور مدیران ارشد فناوری اطلاعات و ارتباطات از سراسر جهان ، شامل وزیران و معاونان وزیران ارتباطات کشورهای مختلف در سالن سازمان جهانی مالکیت معنوی (وایپو) در شهر ژنو سوئیس برگزار شد ، تندیس و جایزه جامعه اطلاعاتی (WSIS 2019) در گروه علوم پایه E Science برای طراحی و اجرای پروژه شبکه علمی ایران ، به معاونت امور بین الملل (شعا) تعلق گرفت .
> کسب جایزه جامعه اطلاعاتی توسط شبکه علمی ایران گروه بنگاه ها : جایزه اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی (WSIS 2019) در حوزه E Science برای طراحی و اجرای پروژه شبکه علمی به اپراتوری شبکه علمی ایران (شعا) اهدا شد .
در این اجلاس که با حضور مدیران ارشد فناوری اطلاعات و ارتباطات از سراسر جهان ، شامل وزیران و معاونان وزیران ارتباطات کشورهای مختلف در سالن سازمان جهانی مالکیت معنوی (وایپو) در شهر ژنو سوئیس برگزار شد ، تندیس و جایزه جامعه اطلاعاتی (WSIS 2019) در گروه علوم پایه E Science برای طراحی و اجرای پروژه شبکه علمی ایران ، به معاونت امور بین الملل (شعا) تعلق گرفت .
در این مراسم ، هولیون ژائو دبیرکل آی تی یو (اتحادیه بین المللی مخابرات) با اشاره به 10 ساله شدن جایزه بین المللیWSIS گفت : همکاری همه جانبه کشورها برای ایجاد جامعه امن ارتباطی باعث نوآوری و تعامل بیشتر بین کشورهای دنیا می شود .
وی افزود : طرح های ارائه شده در اجلاس WSIS2019 شامل 9/ 16 درصد از آفریقا ، 29 درصد از آسیا و اقیانوس آرام ، 5/ 6 درصد از شرق اروپا ، 4/ 19 درصد از آمریکای لاتین و کارائیب ، 7/ 27 درصد از غرب اروپا و 5/ 0 درصد سایر مناطق مورد ارزیابی قرار گرفت .
شبکه علمی ایران نیز از میان 90 پروژه مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات از سراسر جهان که برای دریافت این جایزه در سال 2019 رقابت کردند ، موفق به کسب جایزه این دوره از جایزه WSIS شد .
شبکه علمی ایران (شعا) به عنوان نخستین پروژه مشارکت دولتی خصوصی (PPP) بین دانشگاه ها ، مراکز تحقیقاتی ، مراکز آموزشی و درمانی ، حوزه های علمیه و کتابخانه ها ، یک شبکه تحقیقی و آموزش ملی است و خدمات تخصصی برای حمایت از نیازهای جوامع تحقیق و آموزش به عنوان زیرساخت سند بالاسری نقشه جامع علمی کشور را ارائه می دهد .
اجلاس سران جامعه اطلاعاتی هرساله باهدف گفت وگو و تبادل نظر بین المللی با کمک اتحادیه جهانی ارتباطات (ITU) در سطح وزیران و معاونان کشورهای مختلف برگزار می شود که موضوع اصلی اجلاس امسال ، نقش ارتباطات و فناوری اطلاعات برای رسیدن به اهداف توسعه پایدار است .
کلمات کلیدی : امور بین الملل ایران جامعه جهان فناوری اطلاعات و ارتباطات.