نمایش خبر
کسب و کار
> بر اساس اعلام ستاد راهبردی اجرای نقشه جامع علمی کشور ، یکی از ماموریت های معاونت علمی و فناوری سامان دهی فن بازارهای عمومی و ایجاد فن بازارهای تخصصی است که می تواند نقش مهمی در جذب ایده های فناوری داشته باشد .
> به گزارش کسب و کار نیوز ، معاونت علمی و فناوری را می توان از جمله جدیدترین نهادهای تاسیسی انقلاب اسلامی در حوزه پیشرفت و توسعه علمی برشمرد که برای نیل به این هدف ، وظایف مختلفی از سوی نهادهای بالادستی برای این نهاد حامی پیشرفت و توسعه علم و فناوری در کشور تعریف شده است .
از جمله وظایف تعیین شده برای معاونت علمی و فناوری توسط ستاد راهبردی اجرای نقشه جامع علمی کشور ، می توان به ایجاد بازار فرابورس شرکت های دانش بنیان ، سامان دهی فن بازارهای عمومی و ایجاد فن بازارهای تخصصی ، ایجاد مراکز ارائه خدمات پشتیبان ایده بازار و نهاد های واسط حقوقی ، مالی ، فنی و اداری در موضوعات اولویت دار علم و فناوری و کمک به بازاریابی ، صادرات و خدمات پس از فروش محصولات فناورانه و دانش بنیان اشاره کرد .
فعالیت های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حال حاضر بر اساس چهار نوع از قوانین و مقررات جریان دارد .
برخی از این قوانین توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی برای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تعیین می شود .
نوع دوم این مقررات ، مصوبات مجلس شورای اسلامی و نوع سوم آن ، مصوبات هیات وزیران است .
در این میان ، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز خود اقدام به تعیین وظایفی در چارچوب اسناد بالادستی برای خود کرده است ، از جمله این وظایف می توان به وضع و تصویب مجموعه ای از آیین نامه ها ، شیوه نامه ها و دستورالعمل های مختلف کرده است .
برخی از آراء صادر شده از مراجع قضایی نظیر هیات عمومی و دیوان عدالت اداری اشاره کرد .
ماموریت معاونت علمی و فناوری رییس جمهور در حوزه توسعه فناوری های اولویت دار نیز شامل برنامه ریزی ، اجرا ، پایش و نظارت بر برنامه ها و اقدامات ملی این حوزه می شود .
این وظایف توسط ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور بر عهده معاونت علمی قرار داده شده است .
اسناد بالا دستی این حوزه شامل سند سیاستهای و راهبردهای ارتقا و توسعه فناوری نانو ، سند تشکیل ستاد توسعه زیست فناوری ، سند جامع توسعه هوافضا کشور ، سند راهبردی علوم و فناوری های شناختی ، سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی ، سند ملی علوم و فناوری و سلول های بنیادی می شود .