نمایش خبر
روزنامه آفرینش
> رئیس سازمان امور دانشجویان گفت : این سازمان تاکنون به 54 هزار و 670 نفر از دانشجویان خارج از کشور تسهیلات مختلف ارائه کرده است .
> رئیس سازمان امور دانشجویان گفت : این سازمان تاکنون به 54 هزار و 670 نفر از دانشجویان خارج از کشور تسهیلات مختلف ارائه کرده است .
به گزارش وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، دکتر مجتبی صدیقی گفت : تعداد دانشجویان غیر ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه های وابسته به وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، به 27 هزار و 500 نفر رسیده است .
وی با اشاره به آمار دانشجویان دکتری که از فرصتهای تحقیقاتی بهره برده اند ادامه داد : هزار و 118 نفر از دانشجویان دکتری داخل در سال 1397 از امکان فرصت های تحقیقاتی کوتاه مدت خارج و داخل استفاده کردند .
وی عنوان کرد : عملیاتی سازی سامانه «سجاد» در بخش دانشجویان بین المللی ، هدفمند کردن پذیرش دانشجویان غیر ایرانی در رشته های با اولویت ، تمرکززدایی امور کنسولی و آموزشی ، پذیرش دانشجوی خارجی در مناطق آزاد ، طراحی و به کارگیری سامانه الکترونیک ، نظارت مستمر و ارزیابی مراکز زبان فارسی ، بازنگری شیوه نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت داخل و خارج از کشور با توجه به سیاست های جدید بانک مرکزی و مشکلات اعتباری ارزی و ریالی ، ارائه تسهیلات مختلف دانشجویی از طریق سامانه «تاک» و ثبت پایان نامه ها و رساله های تحصیلی دانش آموختگان خارج از کشور در سامانه ایرانداک از جمله فعالیت های انجام شده در این سازمان به شمار می روند .
اجرای 27 پروژه در دانشگاه ها با هدف افزایش نشاط دانشجویان رئیس سازمان امور دانشجویان گفت : گسترش فعالیت های این سازمان برای انجام فعالیت های سالم با هدف افزایش نشاط و امید دانشجویان از طریق اجرای برنامه های ورزش همگانی ، قهرمانی و فوق برنامه و افزایش بهره وری و استفاده بهینه از فضاهای ورزشی از برنامه های راهبردی در نظام فرهنگی انسان ساز و اخلاق مدار است .
در این راستا 27 پروژه تجهیز زمین چمن مصنوعی دانشگاه ها اجرا شد که بیش از نیمی از آنها تا پایان سال 97 به بهره برداری رسید و مابقی در نیمه اول سال 98 به اتمام می رسد .
وی افزود : طراحی و اجرای فاز یک طرح جامع خدمات دانشجویی در دانشگاه ها ، تنظیم و تصویب سند راهبردی سازمان ، تأمین یارانه ویژه به مبلغ 200 میلیارد تومان برای کمک به غذای دانشجویان ، تأسیس و راه اندازی 103 غذاخوری مکمل دانشجویی در 53 دانشگاه ، ارائه تسهیلات مختلف دانشجویی به 54 هزار و 670 نفر از دانشجویان خارج از کشور ، از طریق سامانه «تاک» ، تهیه شناسنامه خدمت برای 43 خدمت سازمان و ارائه آن به سازمان امور استخدامی از طریق وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و تفویض امضای الکترونیکی دانشنامه های تحصیلی دانش آموختگان نیز از دیگر فعالیت های انجام شده در این سازمان (برای اولین بار) به شمارمی روند .