نمایش خبر
> آنگونه که مسئولان وزارت علوم تأکید دارند ، به زودی صلاحیت دانشگاه ها برای پذیرش دانشجوی دکترا در فرآیندی جدید مورد بازبینی قرار خواهد گرفت و در صورت عدم احراز شرایط ، مجوز برخی دانشگاه ها برای این پذیرش لغو خواهد شد ! بنابراین رشد بی رویه پذیرش دانشجوی دکترا متوقف و رقابت در این دوره کیفی تر از گذشته خواهد بود .
> سرویس جامعه جوان آنلاین : هم اکنون حدود 100هزار دانشجوی دکترا در کشور حضور دارند که دانشگاه ها ظرفیت به کارگیری این تعداد دانشجو را به عنوان عضو هیئت علمی ندارند ، بنابراین باید به اشتغال این دانشجویان هم توجه شود .
ظرفیت هیئت علمی در دانشگاه ها در سال حدود 4هزار نفر است .
این در حالی است که ظرفیت پذیرش دانشجوی دکترا در سال 24هزار نفر بوده و سالانه حدود 20هزار دانشجوی دکترا فارغ التحصیل می شوند .
بر این اساس فقط فعالیت دانشگاه ها و مراکزی که امتیازات لازم را داشته باشند ، در پذیرش دانشجویان دکترا ادامه خواهند یافت و مجوز پذیرش دانشجوی دکترا برای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی که شرایط لازم را کسب نکرده اند ، پس از تصویب شورای گسترش و برنامه ریزی لغو خواهد شد .
این خبری است که به تازگی محمدرضا آهنچیان ، مدیرکل دفتر برنامه ریزی وزارت علوم از شروع آن در ابتدای سال تحصیلی آتی خبر داده است .
اتفاقی که این مقام مسئول در تشریح چگونگی اجرایش گفته است : «هیئت نظارت چهار نفره ای مرکب از اعضای کارگروه های تخصصی و هیئت های نظارت استانی با ارزیابی کیفیت دوره های دکتری دانشگاه ها ، وضع کیفی این مراکز برای پذیرش دانشجوی دکتری را با بهره برداری از شاخص ها و قالب های مشخصی بررسی خواهند کرد .
»برنامه ریزی که قرار است به ارزیابی مداوم دانشگاه های دارای پذیرش دوره دکتری در هر سه تا پنج سال برسد .
در حالی که هنوز شیوه ارزیابی ها و چگونگی امتیازدهی به دانشگاه ها در این خصوص اعلام نشده و از آن مهم تر ، ساز و کار تعیین ترکیب هیئت نظارت چهار نفره نیز تشریح نشده است ، این هیئت هایی چهار نفره آینده پذیرش دوره دکترای در هر دانشگاه را در ید قدرت خود خواهند گرفت .
معاونت آموزشی وزارت علوم در اوایل سال جاری نیز ، در راستای توقف رشد بی رویه دوره دکتری در سال 97 ایجاد دوره های جدید را ممنوع کرد .
وزارت علوم معتقد است که اگر دوره های دکتری هدفمند شوند ، به طور طبیعی ظرفیت ها کاهش می یابد نه اینکه آن ها بخواهند ظرفیت ها را کم کنند .
آیین نامه راه اندازی و ارزشیابی دوره های دکترای تخصصی اخیراً به دانشگاه ها ابلاغ شد .
اما آیین نامه یادشده پرسش هایی به همراه دارد چراکه بحث متوقف شدن برخی از دوره های دکترای مطرح می شود و نگرانی دانشجویان دکترا را به دنبال دارد .
مدیرکل برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم آیین نامه را مربوط به نحوه پذیرش دانشجو نمی داند و معتقد است : «روی ظرفیت پذیرش اثری نمی گذارد و جریان پذیرش دانشجو را سخت یا آسان نمی کند .
»براساس این آیین نامه ، دانشگاه هایی که درخواست مجوز دوره جدید دکتری را دارند ، باید استاندارد های آموزش عالی را مانند امکانات و تجهیزات رشته مورد نظر ، تأمین اعضای هیئت علمی همچنین تجهیز برخی نرم افزار ها مثل کتابخانه الکترونیکی متناسب با رشته را رعایت کنند .
پیش شرط های یادشده باید متناسب با استاندارد های جهانی باشد و مورد توجه دانشگاه های متقاضی دوره جدید دکتری قرار گیرد .
از سال تحصیلی 98 این ارزیابی ها اعمال می شود که البته به معنی بیرون کردن دانشجو از دوره های دکتری و ایجاد وقفه در تحصیل نیست .