نمایش خبر
روزنامه آفرینش
> معاون پژوهشی وزارت علوم : راه اندازی مراکز کارآفرینی برای اشتغالزایی دانشجویان برومند گفت : در راستای توانمندسازی و اشتغالزایی برای دانشجویان مراکز کارآفرینی ایجاد می شوند .
مسعود برومند معاون پژوهشی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان ، درباره کارآفرین کردن دانشگاه ها اظهار کرد : برای جلوگیری از سرمایه گذاری های اضافه به سمت کارآفرین کردن دانشگاه ها و ایجاد محیط های نوآوری حرکت کرده ایم .
معاون پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری ادامه داد : تفاهم نامه ای که با دانشگاه‎ها به امضا رسیده است که برمبنای آن از فضای اضافی محیط های دانشگاهی که راکد مانده اند در راستای ایجاد مراکز رشد و کارآفرینی استفاده می شود .
وی درباره این مراکز رشد کارآفرینی بیان کرد : از طریق پارک های علم و فناوری سراسر کشور این مراکز در دانشگاه ها تأسیس می شوند که درحال حاضر نمونه موفق آن در دانشگاه پیام نور ایجاد شده است .
برومند با اشاره به چگونگی تجهیز کردن این مراکز گفت : معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت علوم تحقیقات و فناوری وظیفه پشتیبانی و کامل کردن تجهیزات مراکز کارآفرینی و رشد را بر عهده گرفته اند .
معاون پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری تصریح کرد : در حال حاضر شورایی متشکل از نمایندگان وزارت علوم تحقیقات و فناوری و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای پشتیبانی هر چه بیشتر از این مراکز کارآفرینی ایجاد شده است .
وی درباره هدف این مراکز اظهار کرد : هدفمان از ایجاد مراکز رشد و کارآفرینی تبدیل دانشگاه ها به محلی برای توسعه اشتغال فارغ التحصیلان و دانشجویان است .