نمایش خبر
روزنامه آفرینش
> مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم از طرح معاونت آموزشی برای تجمیع گرایش رشته های دکتری خبر داد و گفت : این طرح از سال آینده اجرایی می شود .
> مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم از طرح معاونت آموزشی برای تجمیع گرایش رشته های دکتری خبر داد و گفت : این طرح از سال آینده اجرایی می شود .
محمدرضا آهنچیان در گفتگو با مهر درباره طرح تجمیع گرایش رشته های دکتری گفت : برنامه ای که در حال مطالعه بر روی آن هستیم بدین صورت است که به عنوان مثال ، رشته دکتری فیزیک در مقطع دکتری ممکن است چند گرایش داشته باشد همه این گرایش ها در رشته فیزیک تحت عنوان پی اچی دی فیزیک ، ادغام می شود .
وی ادامه داد : گرایش تخصصی دانشجو در مقطع دکتری برحسب موضوع پایان نامه ای که با استاد انتخاب می کند مشخص می شود .
مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی این وزارت علوم افزود : یعنی رشته ها شاخه شاخه نخواهد بود به عنوان مثال دانشجو با عنوان رشته فیزیک فارغ التحصیل شده و تخصصش برحسب پایان نامه وی خواهد بود .
وی با بیان اینکه بر اساس این طرح در واقع گرایش رشته های دکتری تجمیع می شود ، افزود : مطالعات این طرح تازه شروع شده است و چون طرح بزرگی بوده و زمان‎بر است سال آینده اجرایی می شود .