نمایش خبر
روزنامه آفرینش
> وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری با اشاره به تغییر آئین نامه نشریات علمی کشور گفت : آئین نامه نشریات علمی با هدف گزارش اختیارات دانشگاه ها و مراکز پژوهش و فناوری ، انجمن های علمی و همچنین تقویت ناشران معتبر کشور و در راستای سیاست های دولت تدبیر و امید مبنی بر تمرکززدایی بازنگری و ابلاغ شد .
> وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری با اشاره به تغییر آئین نامه نشریات علمی کشور گفت : آئین نامه نشریات علمی با هدف گزارش اختیارات دانشگاه ها و مراکز پژوهش و فناوری ، انجمن های علمی و همچنین تقویت ناشران معتبر کشور و در راستای سیاست های دولت تدبیر و امید مبنی بر تمرکززدایی بازنگری و ابلاغ شد .
دکتر منصور غلامی با بیان اینکه آئین نامه نشریات علمی کشور تغییر یافته ، در خصوص این تغییرات ، اظهار کرد : در آئین نامه جدید سیاست ها ، استانداردها ، ضوابط کلی و شرایط تأسیس قید شده است و متقاضیان واجد شرایط انتشار نشریه می توانند بدون مراجعه به وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری برای اخذ مجوز ، در چارچوب استانداردها و ضوابط اعلام شده نسبت به انتشار نشریه اقدام کنند .
وزیر علوم در خصوص نحوه ارزیابی مجلات نیز گفت : از این پس به جای صدور گواهی اعتبار علمی با عناوین «علمی پژوهشی» یا «علمی ترویجی» نشریات علمی اعم از آنهایی که تاکنون از کمیسیون نشریات علمی گواهی اعتبار علمی دریافت کرده اند و آنهایی که از این پس برای ضوابط جدید ایجاد می شوند ، در صورت داشتن شرایط از طریق ثبت اطلاعات خود در سامانه نشریات ، در فرآیند ارزیابی سالانه قرار می گیرند .
کمیسیون نشریات ، آن ها را بر اساس شاخص ها ارزیابی و رتبه آن ها را در سامانه اعلام می کند .
این رتبه در کلیه ارزشیابی ها ملاک عمل خواهد بود .
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ، دکتر غلامی در پایان درباره نحوه حمایت از نشریات با توجه به ضوابط جدید تصریح کرد : بر اساس سیاست های جدید در این آئین نامه ، نشریات علمی انجمن های علمی تخصصی یا نشریاتی که با مشارکت این انجمن ها منتشر می شوند ، مورد حمایت بیشتری قرار خواهند گرفت .