نمایش خبر
روزنامه فرهیختگان
> رئیس هیات ویژه بررسی سیلاب های کشور خواستار ایجاد مکانیسم دقیق برای همکاری میان دانشگاه های استان های سیل زده شد.
> رئیس هیات ویژه بررسی سیلاب های کشور خواستار ایجاد مکانیسم دقیق برای همکاری میان دانشگاه های استان های سیل زده شد .
نشست مشترک محمود نیلی احمدآبادی ، رئیس دانشگاه تهران و رئیس هیات ویژه بررسی سیلاب های کشور ، با اساتید دانشگاه های استان گلستان یکشنبه با محوریت بررسی سیل اخیر این استان ، در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد .
نیلی احمدآبادی در این نشست هدف از حضور خود در استان گلستان را ایجاد مکانیسم دقیق برای همکاری میان دانشگاه های استان دانست .
او افزود : «استفاده از مهارت متخصصان در حوزه سیلاب ، نیز از اهداف تشکیل کارگروه از سوی ریاست جمهوری است و امیدواریم با تشکیل هیات شاهد به حداقل رساندن مشکلات و حرکت سریع تر جهت توسعه پایدار باشیم» .
رئیس هیات ویژه بررسی سیلاب های کشور خاطرنشان کرد : «نقش اعضای هیات علمی در استان های گلستان ، ایلام و خوزستان پررنگ بود ، اما نقش حداکثری در موضوع سیلاب ، قبل از وقوع سیل ایجاد می شود که امیدواریم در این بخش نیز تاثیرگذار باشیم . »