نمایش خبر
آرمان امروز
> اعزام 3 استاد دانشگاه شریف به فرصت مطالعاتی آرمان : رئیس دانشگاه صنعتی شریف گفت : سال گذشته 3 نفر از اساتید این دانشگاه برای فرصت مطالعاتی به کشورهای اروپایی اعزام شدند البته به دلیل مشکلات ارزی نتوانستیم تعداد بیشتری از این اساتید را اعزام کنیم .
> اعزام 3 استاد دانشگاه شریف به فرصت مطالعاتی آرمان : رئیس دانشگاه صنعتی شریف گفت : سال گذشته 3 نفر از اساتید این دانشگاه برای فرصت مطالعاتی به کشورهای اروپایی اعزام شدند البته به دلیل مشکلات ارزی نتوانستیم تعداد بیشتری از این اساتید را اعزام کنیم .
محمود فتوحی با اشاره به اعزام اساتید برای فرصت مطالعاتی به کشورهای اروپایی گفت : سال گذشته سه نفر از اساتید دانشگاه شریف برای فرصت مطالعاتی به کشورهای اروپایی اعزام شدند البته به دلیل مشکلات ارزی نتوانستیم تعداد بیشتری از این اساتید را اعزام کنیم .
وی افزود : البته اعزام به شکل فرصت مطالعاتی برای دانشجویان همچنان وجود دارد که خوشبختانه دانشجویان عمدتا از طرف دانشگاه های پذیرنده آنها برای انجام این دوره حمایت می شوند .
شناسایی 292 بیماری نادر در ایران ایسنا : مدیرعامل بنیاد بیماری های نادر با بیان اینکه در این بیماری ، از هر 10 هزار نفر ، دو نفر به آن مبتلا می شوند ، گفت : بیماری خاص در کشور ما به تعدادی از بیماری های خونی مانند تالاسمی و هموفیلی و اطلاق می شوند که مورد حمایت دولت و بیمه ها هستند .
اما در علم پزشکی تعریفی تحت این عنوان برای بیماری خاص نداریم .
حمیدرضا ادراکی افزود : تاکنون 292 نوع بیماری نادر با مطالعات و تحقیقات صورت گرفته در ایران شناسایی شده است که در صدر شایع ترین این بیماری ها در کشور ما بیماری «دیستروفی» ، «نوروفیبروماتوز» و «آلوپسی» است .
با شناسایی های صورت گرفته حدود 3500 نفر بیمار نادر در ایران زندگی می کنند؛ اما متأسفانه می دانیم که این آمار بیش از این است و همچنان نیاز به شناسایی است .
پرداخت مستمری بازنشستگان با اعمال افزایش ها آرمان : مدیرکل امور مالی سازمان تأمین اجتماعی گفت : پرداخت مستمری بازنشستگان با اعمال افزایش های سال جاری از 20 اردیبهشت آغاز شده و مستمری بگیران از همین ماه افزایش مستمری خود را دریافت می کنند .
یونس کریم نژاد افزود : تا پایان ماه جاری حقوق تمامی مستمری بگیران این سازمان با اعمال افزایش ها طبق زمان بندی پرداخت می شود .
وی افزود : به منظور مساعدت با استان های سیل زده ، حقوق اردیبهشت بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی این استان ها به همراه افزایش های اعمال شده پرداخت شده است .
کریم نژاد اضافه کرد : در تلاش هستیم ما به التفاوت افزایش مستمری بازنشستگان مربوط به فروردین 98 را در خرداد پرداخت کنیم .
مرگ 424 نفر در سال 97 ناشی از حوادث کار آرمان : در سال گذشته ، 424 مورد فوت ناشی از حوادث کار به مراکز پزشکی قانونی استان تهران ارجاع شده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال 96 که تعداد فوت ناشی از حوادث کار 403 نفر اعلام شده بود ، پنج درصد افزایش یافته است .
از کل فوت شدگان ناشی از حوادث کار در 12 ماه سال گذشته 419 نفر مرد و 5نفر زن بوده اند .