نمایش خبر
روزنامه آفرینش
> مدیرکل امور دانشجویان غیر ایرانی سازمان امور دانشجویان اعلام کرد : حدود 40 هزار دانشجوی خارجی در کشور حضور دارند و 28 هزار نفر از این دانشجویان در دانشگاه های وزارت علوم تحصیل می کنند .
> مدیرکل امور دانشجویان غیر ایرانی سازمان امور دانشجویان اعلام کرد : حدود 40 هزار دانشجوی خارجی در کشور حضور دارند و 28 هزار نفر از این دانشجویان در دانشگاه های وزارت علوم تحصیل می کنند .
به گزارش وزارت علوم ، عبدالحمید علیزاده در خصوص عملکرد سازمان امور دانشجویان و موضوع جذب و پذیرش دانشجویان خارجی گفت : در سال جاری مجموعاً 35 دانشگاه در بحث جذب دانشجویان خارجی فعال شدند .
مدیرکل امور دانشجویان غیر ایرانی سازمان امور دانشجویان با اشاره به اینکه امسال ، 10 دانشگاه به جمع دانشگاه های میزبان دانشجوی بین المللی اضافه شدند گفت : امسال تعداد دانشگاه های ما از 25 به 35 دانشگاه ارتقا پیدا کرد .
مدیرکل امور دانشجویان غیر ایرانی سازمان امور دانشجویان در خصوص تعداد دانشجویان خارجی در کشور گفت : حدود 28 هزار دانشجوی خارجی در دانشگاه های تحت پوشش وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در حال تحصیل هستند ، 8 هزار دانشجوی خارجی در دانشگاه های تحت پوشش دانشگاه آزاد اسلامی و 3 هزار دانشجوی خارجی تحت پوشش وزارت بهداشت هستند .
وی ادامه داد : قریب به 40 هزار دانشجوی خارجی در کشور حضور دارند و اگر این تعداد با دستور و تکلیفی که در برنامه ششم توسعه کشور دیده می شود مقایسه شود ، ما می توانیم اعلام کنیم که نه تنها مطابق برنامه پیش رفته ایم بلکه در سال دوم برنامه که سال جاری است جلوتر هستیم .
علیزاده درباره گستردگی رشته های مورد تقاضای دانشجویان خارجی گفت : در حال حاضر می توان رسماً عنوان کرد که تقریباً در تمامی رشته هایی که یک فرد خارجی مجاز به تحصیل در آن است دانشجوی خارجی داریم .
وی با بیان اینکه در حال حاضر اکثر متقاضیان دانشگاه های ایران از 15 کشور پیرامون هستند خاطرنشان کرد : خدمات تخصصی و فوق تخصصی آموزش عالی ایران به متقاضیان خارجی در 3 بخش پذیرش دانشجوی خارجی ، طرح های مشترک تحقیقاتی و ارتباطات از طریق پارک های علم و فناوری و شرکت های دانش بنیان صورت می گیرد که در آموزش عالی به طور ویژه روی پذیرش دانشجویان تأکید داریم .
علیزاده خاطرنشان کرد : در برنامه سال 1398 ، قصد داریم کانون فارغ التحصیلان را به صورت متمرکز عهده دار شویم؛ البته شیوه درستی نیست و شیوه صحیح آن است که همه دانشگاه ها این کانون را داشته باشند و ما به آنها متصل شویم .
برنامه های ما بر سه اصل مأموریت سپاری ، تمرکززدایی و ارائه خدمات بر پایه بستر الکترونیک استوار است .
در این زمینه هم اکنون در 15 استان خدمات کنسولی را به صورت کامل به استان ها تفویض کرده ایم .