نمایش خبر
وقایع اتفاقیه
> یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی درباره اتفاقات امروز دانشگاه تهران گفت : مسائل پیش آمده در دانشگاه تهران را پیگیری خواهیم کرد .
> روزنامه آنلاین وقایع اتفاقیه : یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی درباره اتفاقات امروز دانشگاه تهران گفت : مسائل پیش آمده در دانشگاه تهران را پیگیری خواهیم کرد .
فریده اولادقباد در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا ، درباره اتفاقات رخ داده در دانشگاه تهران گفت : پیگیر موضوعات اتفاق افتاده در دانشگاه تهران از طریق وزارت علوم و سایر نهادها خواهم بود .
این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : ما در این شرایط نیاز به وحدت ، اتحاد و انسجام داریم .
وی ادامه داد : مطالبات و دغدغه های دانشجویان را پیگیری می کنیم .