نمایش خبر
سپیدار آنلاین
14:52
> سرپرست امور بین الملل پژوهشگاه مواد و انرژی ایران اعلام کرد : این موفق به کسب رتبه سوم علمی در بین پژوهشگاه ها و مراکز پژوهشی برتر کشور کسب شد.
> سرپرست امور بین الملل پژوهشگاه مواد و انرژی ایران اعلام کرد : این موفق به کسب رتبه سوم علمی در بین پژوهشگاه ها و مراکز پژوهشی برتر کشور کسب شد .
نیما نادریفزود : به تازگی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام اسامی برترین پژوهشگاه ها و مراکز پژوهشی ایران را در سال تحصیلی 97 96 در بخش های آموزش ، پژوهش ، وجهه بین المللی ، تسهیلات ، امکانات و فعالیت های اجتماعی و اقتصادی انتشار داد که پژوهشگاه مواد وانرژی ایران رتبه سوم را به دست آورد .
وی اظهارداشت : بر اساس این گزارش ، پژوهشگاه دانش های بنیادی ، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران و پژوهشگاه مواد و انرژی به ترتیب رتبه های اول تا سوم را کسب کردند .
نادری گفت : اطلاعات پژوهشی رتبه بندی سال 97 96 مربوط به بازه زمانی 2016 2014 و اطلاعات پرسشنامه مربوط به بازه زمانی 1395 1393 است .
سرپرست امور بین الملل پژوهشگاه مواد و انرژی ایران گفت : در این رتبه بندی که 30 پژوهشگاه و مرکز پژوهشی کشور مورد ارزیابی قرار گرفتند ، رتبه کلی و نمره هر مرکز به طور جداگانه در بخش های آموزش ، پژوهش ، وجهه بین المللی ، امکانات و فعالیت های اجتماعی اقتصادی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام به آدرس : https : //ur .
isc .
gov .
ir/Home/RankIranUniv درج شده است .
محققان پژوهشگاه مواد و انرژی ایران تاکنون اختراعات زیادی در سطح جهانی ، منطقه و کشور به ثبت رسانده که بخشی از این دستاوردها تجاری سازی شده است .
آبگرمکن خورشیدی و آب شیرین کن نمونه هایی از اختراعات محققان این پژوهشگاه است .
پژوهشگاه مواد و انرژی وابسته به وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری در مشکین دشت فردیس استان البرز مسقر است .