نمایش خبر
برنا
14:36
> خسرو عزیزی گفت : خوشخبتانه در دولت تدبیر و امید ، اقدامات خوبی برای تقویت ارتباط بین دانشگاه و جامعه انجام شده است .
> رییس دانشگاه لرستان : فضا و فرهنگ مطالبه گری تقویت شود/ اقدامات خوب دولت تدبیر وامید در تقویت ارتباط بین دانشگاه و جامعه خسرو عزیزی گفت : خوشخبتانه در دولت تدبیر و امید ، اقدامات خوبی برای تقویت ارتباط بین دانشگاه و جامعه انجام شده است .
به گزارش خبرگزاری برناازلرستان ؛ عزیزی در نشست پرسش و پاسخ دانشجویان که توسط بسیج دانشجویی دانشگاه لرستان با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ، در محل سالن اجتماعات شهید عبدالرسول شکوهی دانشکده ادبیات و اقتصاد دانشگاه لرستان ، برگزار شده بود ، اظهار کرد : خوشبختانه فضای فعالیت تشکلهای دانشجویی دانشگاه لرستان ، یک فضای بانشاط است و همه تشکلهای دانشجویی با سلایق مختلف سیاسی ، فعالیتهای خود را در چارچوب قانون انجام می دهند .
اوافزود : فضای دانشگاه باید یک فضای بانشاط و پرتحرک باشد و خوشبختانه در دانشگاه لرستان ، اینگونه است .
عزیزی تصریح کرد : از هرگونه انتقاد سازنده برای بهتر شدن امور و ارتقای کیفیت کارها استقبال میکنیم؛ البته انتقاد کردن با تخریب تفاوت دارد .
رئیس دانشگاه لرستان گفت : فضا و فرهنگ مطالبه گری براساس انتقاد سازنده را بایستی تقویت کرد .
عزیزی خاطر نشان کرد : هیچ ادعایی نداریم مبنی بر اینکه همه کارهای ما بدون نقص و بدون ایراد است و از هرگونه انتقاد سازنده و منصفانه ، استقبال میکنیم .
به گفته او برگزاری اینگونه جلسات پرسش و پاسخ ، یک گام مهم است در راستای شنیدن نقطه نظرات مختلف و شنیدن دیدگاههای مختلف برای اصلاح نقصهاست .
رئیس دانشگاه لرستان یادآورشد : تیم مدیریتی دانشگاه لرستان ، از تقویت فضای تضارب آرا در محیط دانشگاه در چارچوب ضوابط و مقررات ، استقبال و حمایت می کند .
عزیزی ادامه داد : در زمینه تولید علم در دنیا رتبه 16 را داریم ولی متأسفانه بخشی از این تولیدات ، نقش آنچنانی در زمینه رفع مشکلات جامعه ندارند که در این زمینه باید اقدامات بیشتری انجام شود .
او گفت : خوشخبتانه در دولت تدبیر و امید ، اقدامات خوبی برای تقویت ارتباط بین دانشگاه و جامعه انجام شده است از جمله اینکه دانشگاهها در مسیر دانشگاههای کارآفرین و مهارت آفرین ، قرار گرفته اند و اینگونه اقدامات را باید تقویت کرد .
Print Email Short Link کد خبر : 846089 تاریخ خبر : 1398/02/24 14 : 36 : 02 اقتصاد پرسش و پاسخ جامعه دولت قانون.