نمایش خبر
وزارت علوم
15:36
> پنجمین جلسه کارگروه پشتیبانی از اقتصاد مقاومتی ، با محوریت «مدیریت بر هزینه ها» با حضور دکتر محمدتقی نظرپور فرمانده پشتیبانی از اقتصاد مقاومتی و مقابله با تحریم ها ، دکتر مسعود برومند معاون پژوهش و فناوری و مجری پروژه های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در آموزش عالی و سایر اعضا در محل این وزارت برگزار شد .
> به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم ، در این جلسه که با ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده درخصوص محور های مرتبط با حوزه معاونت پژوهش و فناوری و معاونت آموزشی و سایر معاونت ها آغاز شد ، پس از بحث و تبادل نظر اعضا درخصوص بخشنامه اخیر مقام عالی وزارت با موضوع «انتظام هرچه بیشتر امورمالی و مدیریت بهینه هزینه ها» ، تصریح گردید با ملاحظه به کاهش چشمگیر بودجه های دولتی در واحدهای صف و ستاد بر نحوه مدیریت هزینه ها نظارت و همچنین با توجه به شرایط ویژه کشور ، درخصوص ارائه راهکارهای مناسب در شرایط خاص کنونی تاکید شد .
ل .
م 54/ ع .
ع 57.