نمایش خبر
تابناک
16:01
> معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم گفت : بیش از 4 هزار نشریه دانشجویی در کشور فعالیت می کنند.
> معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم گفت : بیش از 4 هزار نشریه دانشجویی در کشور فعالیت می کنند .
به گزارش باشگاه خبرنگاران ، غلامرضا غفاری معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم اظهار کرد : انتخابات شورای نشریات بعد از عید فطر برگزار خواهد شد؛ بیش از 4 هزار نشریه دانشجویی در کشور فعالیت می کنند و با توجه به فعالیت دانشجویان می توان زمینه را برای مشارکت حداکثری آنها در امور فرهنگی فراهم کرد .
آیین نامه های دانشجویی بایدبازنگری شوند وی ادامه داد : برخی آیین نامه های دانشجویی در سال های گذشته تدوین شده اند و در دوره خود خیلی مشکل نداشتند اما به دلیل آنکه تغییرات و تشکل های دانشجویی شکل گرفته اند ، بیشتر آئین نامه ها هم باید بازنگری شوند .
برای حضور در نشریات دانشگاهی باید از روند قانونی آگاه بود غفاری با بیان اینکه کسانی بهتر است کاندیدا شوند که در فضای نشریات دانشجویی حضور داشته اند ، تشریح کرد : برای حضور در نشریات دانشگاهی باید از روند قانونی و چارچوب ها اطلاع داشت؛ افرادی می توانند در این انتخابات کاندید شوند که حق رای در آنجا را داشته باشند یعنی تمام کسانی که دارای حق رای هستند ، می توانند در این انتخابات حضور داشته باشند .
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم با اشاره به اینکه شورای ناظر بر نشریات دانشجویی یکی از مراجع رسیدگی به مشکلات و ناظر رسیدگی بر اعمال قوانین در روند فعالیت تشکل ها در نشریات است ، گفت : برگزاری انتخابات چه در سطح دانشگاه ها و چه در سطح وزارت علوم ، کمیته ای را برای رسیدگی به مشکلات دانشجویان در حوزه نشریات با توجه به قوانینی که وضع شده است ، تشکیل می دهد .