نمایش خبر
ایسنا
15:06
> مرکز پیشرفته ارزیاب حسی و شناختی مواد غذایی در دانشگاه فردوسی مشهد افتتاح شد .
> به گزارش ایسنا مرکز پیشرفته ارزیابی حسی و شناختی مواد غذایی برای نخستین بار در کشور در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد راه اندازی شده است .
در این مرکز با بهره گیری از دانش و تجربه متخصصان دانشگاه و صنعت ، از هم افزایی علوم حسی و شناختی در راستای بهینه سازی زنجیره تولید تا عرضه مواد غذایی سالم ، فراسودمند و نوظهور (ازجمله محصولات کم چرب ، کم شیرین ، کم نمک و نوشیدنی های فراسودمند) ، با تأکید بر اهمیت رفتار مصرف کننده و ترجیحات ذهنی و رفتاری در این مرکز استفاده خواهد شد .
بر اساس اعلام روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد ، این مرکز در راستای ایجاد مرجعیت علمی جهانی ، توجه به سند علوم و فناوری های شناختی برگرفته شده از نقشه جامع علمی کشور ، ارتباط مؤثر با صنایع و ارائه خدمات در زمینه ارزیابی ‏های حسی و شناختی مواد غذایی با بهره گیری از توان اعضای هیات علمی گروه صنایع غذایی و سایر متخصصان دانشگاه فردوسی مشهد و تعاملات علمی و پژوهشی بین المللی فعالیت خواهد کرد .
انتهای پیام.