نمایش خبر
ایرنا
17:24
> تهران ایرنا طرح پژوهشی «انجام مطالعات آزمایشگاهی تزریق گاز به منظور ازدیاد برداشت در میدان نفتی سروش» توسط محققان پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران انجام و به عنوان یکی از طرح های برگزیده دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری معرفی شد .
> به گزارش روز سه شنبه گروه دانشگاه ایرنا از معاونت پژوهشی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، در این طرح روش های مختلف ازدیاد برداشت برای مخزن نفت سنگین سروش مورد ارزیابی آزمایشگاهی قرار گرفت و روش بهینه به لحاظ تکنیکی ارائه شد .
میدان نفتی سروش از میدان های نفتی ایران در خلیج فارس است که در استان بوشهر واقع شده است .
همچنین پژوهشگران تلاش کردند با به کارگیری آنالیزهای عددی علاوه بر اعتبارسنجی نتایج آزمایشگاهی ، روابطی برای تخمین و ارزیابی بهبود عملکرد تولید به کمک روش های تزریق گاز پیشنهاد شود .
در این تحقیق برای اولین بار تزریق گاز دی اکسید کربن در نمونه های واقعی از سنگ مخزن با حضور نفت اصلی مخزن در دما و فشار واقعی مورد آزمایش قرار گرفت .
ارائه یک عدد بدون بعد ترکیبی جدید که بتواند برای پیش بینی میزان بهره دهی در شرایط عمومی و بدون انجام آزمایشات برای مخازن با خصوصیات مشابه کاربرد داشته باشد ، از دستاوردهای ویژه این طرح است .
انجام آزمایش ها در مقیاس تمام مغزه که بتواند خواص ناهمگونی لایه مخزنی و اثر آن بر کارایی روش ازدیاد برداشت را بهتر نشان دهد از دیگر نوآوری های این طرح است .
طرح توسعه پروژه استفاده از نتایج آزمایشگاهی در مدل واقعی مخزن برای پیش بینی عملکرد روش پیشنهادی در مقیاس میدان نفتی و همچنین ارزیابی های اقتصادی کارایی این روش ها در شرایط عملیاتی ، از برنامه های آتی جهت توسعه این طرح است .
دانام**9465**1584 انتهای پیام /* برچسب ها علمی آموزشی دانشگاه تهران معاونت پژوهشی وزارت علوم میدان نفتی سروش.