نمایش خبر
ایرنا
16:45
> تهران ایرنا قائم مقام وزیر علوم و رئیس مرکز هیات های امنا و هیات ممیزه مرکزی گفت : دانشگاه شریف در چهار سال گذشته در جذب نخبگان ایرانی مقیم خارج موفق بوده و سالانه 15 نفر از بهترین دانش آموختگان ایرانی مقیم خارج از دانشگاه های تراز اول بین المللی را جذب کرده است .
> به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایرنا ، عبدالرضا باقری امروز (سه شنبه) در حاشیه جلسه هیات مرکزی جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، گفت : عملکرد موفق دانشگاه صنعتی شریف در جذب دانش آموختگان دانشگاه های تراز اول دنیا ، سبب رشد علمی این دانشگاه در سال های اخیر شده است .
قائم مقام وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری خاطرنشان کرد : این آمار بیانگر وجود جاذبه های بالا در دانشگاه صنعتی شریف و اهتمام ارزشمند مسئولان این دانشگاه در جذب نخبگان است .
قائم مقام وزیر علوم یادآور شد : دانشگاه شریف به طور متوسط سالی 25 نفر را به عنوان عضو هیات علمی جذب کرده که این موضوع نشان دهنده موفقیت و حرکت رو به جلوی این دانشگاه مطابق با برنامه های راهبردی خود و در راستای برنامه های مصوب هیات امنا و سیاست و اسناد ملی است .
وی افزود : دانشگاه شریف در سال های اخیر در حوزه هایی مانند فناوری و نوآوری بسیار موفق بوده و به طور طبیعی جذب و حضور دانش آموختگان بهترین دانشگاه های بین المللی ، سبب تحولات علمی خوبی در این دانشگاه صنعتی می شود .
**دانشگاه ها در جذب هیات علمی اختیار تام دارندمحمدعلی کی نژاد ، رئیس هیات عالی جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم ، با اشاره به میزان استقلال دانشگاه ها در جذب اساتید گفت : دانشگاه ها در جذب اعضای هیات علمی استقلال کامل و اختیار تام دارند و هیات اجرایی جذب دانشگاه ها که متشکل از 7 تا 9 نفر هستند می توانند با بررسی پرونده ها و بر اساس معیارهایی که درفراخوان مشخص شده است اقدام به جذب عضو هیات علمی کنند .
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی یادآور شد؛ ما در جذب اعضای هیات علمی دانشگاه ها وارد محتوی و جزییات نمی شویم و تنها به بررسی مدارک می پردازیم و در صورت کامل بودن مدارک ، جذب عضو هیات علمی را تایید می کنیم .
دکتر کی نژاد افزود : دانشگاه ها اختیارات تام دارند ، ما تنها نظارت می کنیم و هیچ شخصیت حقیقی و حقوقی حق دخالت در جذب هیات علمی را ندارد .
رئیس هیات عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص نحوه تعیین سرانه استاد به دانشجو گفت : این عدد در برنامه های پنج ساله کشور توسط مجلس شورای اسلامی تعیین و تصویب می شود و به عنوان مثال برای برنامه ششم توسعه این نسبت 1 به 18 است و دانشگاه ها بر مبنای آن می توانند برنامه ریزی کرده و اقدام به جذب عضو هیات علمی کنند .
**تعامل مثبت دانشگاه با هیات مرکزی جذب محمدرضا رضوان طلب دبیر هیات مرکزی جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم نیز در ادامه گفت : میزان و نحوه تعامل دانشگاه صنعتی شریف با هیات جذب مرکزی وزارت علوم بسیار مثبت بوده و روند منظمی داشته است .
این دانشگاه همواره پاسخگو بوده و فرآیندها را به صورت منظم و دقیق اجرا کرده است .
وی افزود : بر اساس اصل اعمال ماده 20 قانون رسیدگی به شکایات ، دانشگاه ها موظف هستند به بررسی شکایات پرداخته و پاسخگو باشند .
متاسفانه بسیاری از دانشگاه ها از این موضوع امتناع می کنند ، اما دانشگاه صنعتی شریف همواره پاسخگو بوده و با تشکیل جلسات مختلف به بررسی و تجدید نظر پرونده ها پرداخته است .
دانام**9465**1584 انتهای پیام /* برچسب ها علمی آموزشی شورای عالی انقلاب فرهنگی دانشگاه شریف جذب اعضای هیات علمی.