نمایش خبر
وطن امروز
> رئیس دانشگاه آزاد : رشته های دکترای جدید راه اندازی نمی کنیم رئیس دانشگاه آزاد با انتقاد از سیاست وزارت علوم در جذب دانشجوی دکترا گفت : به دنبال راه اندازی رشته های جدید دکترا نیستیم .
> رئیس دانشگاه آزاد : رشته های دکترای جدید راه اندازی نمی کنیم رئیس دانشگاه آزاد با انتقاد از سیاست وزارت علوم در جذب دانشجوی دکترا گفت : به دنبال راه اندازی رشته های جدید دکترا نیستیم .
محمدمهدی طهرانچی در گفت وگو با مهر ، درباره بخشنامه اخیر وزارت علوم تحت عنوان آیین نامه راه اندازی و ارزشیابی دوره های دکترا تخصصی که به دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ شد ، گفت : دانشگاه آزاد اسلامی 59 هزار دانشجوی دکترا دارد و تعداد دانشجوی دکترایی که سالانه از وزارت علوم دریافت می کند ، حدود 10 هزار دانشجو است .
وی با بیان اینکه دانشجویان دکترای دانشگاه آزاد به لحاظ کیفیت ، استاندارد و شرایط تحصیل چیزی کمتر از دانشگاه های دولتی ندارند ، افزود : ما دنبال راه اندازی رشته های جدید نیستیم .
رئیس دانشگاه آزاد افزود : البته رشته های بین رشته ای جدید را توسعه خواهیم داد .
یک مقطعی وزارت علوم موافقت کرد 25 هزار دانشجوی دکترا در سال 95 وارد دانشگاه آزاد شود که ما آن حرکت را قبول نداریم و خودمان در دانشگاه آزاد منتقد این حرکت سال 95 وزارت علوم هستیم .