نمایش خبر
کیهان
> معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان گزارش عملکرد اهم فعالیت های سازمان امور دانشجویان در سال 1397 را منتشر کرد.
> معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان گزارش عملکرد اهم فعالیت های سازمان امور دانشجویان در سال 1397 را منتشر کرد .
به نقل از اداره کل روابط عمومی وزارت علوم ، معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان در ارائه گزارش عملکرد اهم فعالیت های سازمان امور دانشجویان در سال 1397 به نظام آموزش عالی شایسته محور ، توانمند و کارآمد اشاره کرد و تأمین امکانات رفاهی مناسب برای دانشجویان از طریق توسعه برنامه عملیاتی وام ویژه دانشجویان دکتری ، کمک به اجرای احداث خوابگاه های دانشجویی ، اعمال سیاست های تشویقی و تنبیهی در باز پرداخت ها ، افزایش کیفیت خدمات تغذیه و حمایت از کارگاه های مهارت محور را در این راستا از برنامه های راهبردی این سازمان برشمرد .
وی بر توسعه مشارکت و همکاری های بین المللی سازمان امور دانشجویان تاکید کرد و افزود : عملیاتی سازی سامانه سجاد در بخش دانشجویان بین المللی ، هدفمند کردن پذیرش دانشجویان غیر ایرانی در رشته های با اولویت ، تمرکززدایی امور کنسولی و آموزشی ، پذیرش دانشجوی خارجی در مناطق آزاد ، طراحی و به کارگیری سامانه الکترونیک ، نظارت مستمر و ارزیابی مراکز زبان فارسی ، بازنگری شیوه نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت داخل و خارج از کشور با توجه به سیاست های جدید بانک مرکزی و مشکلات اعتباری ارزی و ریالی ، ارائه تسهیلات مختلف دانشجویی از طریق سامانه (تاک) و ثبت پایان نامه ها و رساله های تحصیلی دانش آموختگان خارج از کشور در سامانه ایرانداک از جمله فعالیت های انجام شده در این سازمان است .
نامبرده تصریح کرد : با توجه به سیاست های مذکور ، تعداد دانشجویان غیر ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه های وابسته به وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، به 27 هزار و 500 نفر رسیده است .
به گفته معاون وزیر علوم ، همچنین 1811 نفر از دانشجویان دکتری داخل در سال 1397 از امکان فرصت های تحقیقاتی کوتاه مدت خارج و داخل استفاده کردند .
رئیس سازمان امور دانشجویان در ادامه خاطرنشان کرد : برای توسعه زیرساخت های کلیدی و شتاب بخش ، برنامه راهبردی سازمان امور دانشجویان ، بهبود و توسعه سامانه رایانه خدمات الکترونیکی به منظور تسهیل فرآیندهای اداری و مدیریتی از طریق سامانه سجاد و راه اندازی سامانه دانش آموختگان دانشگاه ها از جمله فعالیت ها بوده است .
وی به نظام فرهنگی انسان ساز و اخلاق مدار در این سازمان اشاره کرد و اظهار داشت : ارتقای برنامه های سلامت جسمی ، روحی ، مشاوره ای و اجتماعی دانشجویان ، با تأکید بر توانمندسازی و پیشگیری از طریق تدوین برنامه جامع بهداشت روانی ، اجرای برنامه دانشگاه های عاری از دخانیات ، برگزاری کارگاه های آموزشی مهارت های زندگی ، توسعه و حمایت از فعالیت کانون های همیاران سلامت ، اجرای کارنامه سلامت جسم و روان دانشجویان ورودی جدید دانشگاه ها و انعقاد تفاهم نامه با ستاد مبارزه با مواد مخدر وزارت کشور فعالیت هایی بوده که در این چارچوب انجام شده است .
معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری گفت : گسترش فعالیت های فوق برنامه دانشجویان برای انجام فعالیت های سالم با هدف افزایش نشاط و امید دانشجویان از طریق اجرای برنامه های ورزش همگانی ، قهرمانی و فوق برنامه و افزایش بهره وری و استفاده بهینه از فضاهای ورزشی از برنامه های راهبردی در نظام فرهنگی انسان ساز و اخلاق مدار است .
در این راستا 27 پروژه تجهیز زمین چمن مصنوعی دانشگاه ها اجرا شد که بیش از نیمی از آنها تا پایان سال 97 به بهره برداری رسید و مابقی در نیمه اول سال 98 به اتمام می رسد .
رئیس سازمان امور دانشجویان درخصوص سایر فعالیت های این سازمان گفت : فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی ، احکام بورس داخل ، احکام بورس خارج ، تسهیلات دانشجویی و معرفی به بانک برای دریافت ارز دانشجویی ، آزمون زبان MSRT ، بورس دول ، دانشنامه های صادره دانش آموختگان خارج از کشور ، انتقال از خارج به داخل ، شورای بررسی موارد خاص و میهمانی و انتقال در سامانه از سایر فعالیت های انجام شده سازمان امور دانشجویان در سال 97 است .
وی افزود : طراحی و اجرای فاز یک طرح جامع خدمات دانشجویی در دانشگاه ها ، تنظیم و تصویب سند راهبردی سازمان ، تأمین یارانه ویژه به مبلغ 200 میلیارد تومان برای کمک به غذای دانشجویان ، تأسیس و راه اندازی 103 غذاخوری مکمل دانشجویی در 53 دانشگاه ، ارائه تسهیلات مختلف دانشجویی به 54 هزار و 670 نفر از دانشجویان خارج از کشور ، از طریق سامانه «تاک» ، تهیه شناسنامه خدمت برای 43 خدمت سازمان و ارائه آن به سازمان امور استخدامی از طریق وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و تفویض امضای الکترونیکی دانشنامه های تحصیلی دانش آموختگان نیز از دیگر فعالیت های انجام شده در این سازمان (برای اولین بار) است .