نمایش خبر
یوپنا
12:15
> برآیند بررسی های موجود مبین آن است که فضای جامعه نیازمند تحرکی ویژه است و تامین این نیاز ضروری ، برنامه ریزی صحیح و یافتن راهکارهای عملیاتی و کاربردی را می طلبد و حوزه پژوهش و فناوری نیز از این نیاز مستثنی نیست .
> به گزارش خبرگزاری یوپنا ، دکتر کریمی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه که در جمع مدیران ، اساتید و کارکنان دانشگاه پیام نور البرز با اشاره به اینکه کارآفرینی نیازمند امید آفرینی است ، گفت : برآیند بررسی های موجود مبین آن است که فضای جامعه نیازمند تحرکی ویژه است و تامین این نیاز ضروری ، برنامه ریزی صحیح و یافتن راهکارهای عملیاتی و کاربردی را می طلبد و حوزه پژوهش و فناوری نیز از این نیاز مستثنی نیست .
دکتر کریمی افزود : امید آفرینی یکی از این نیازها و لازمه هر گونه تحرکات ویژه است که هم در آموزش و پرورش و هم در دانشگاهها مستلزم برنامه ریزی و بازنگری اساسی سیاست های جاری در آنهاست .
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه پیام نور با اشاره به نگاه و رویکرد متفاوت به مقوله تعلیم و تربیت در گذشته و امروز تصریح کرد : موازنه تعلیم و تربیت امروزه دگرگون شده است و در برهه کنونی نیاز به توجه بیشتری در حوزه اخلاقی و در حقیقت حوزه تربیت داریم .
وی با تاکید بر مرجعیت دانشگاهها در روشنگری و معیار تصمیم گیری آحاد جامعه در گذشته و نزول این نقش در سالیان اخیر؛ موفقیت و آینده روشن جامعه امروز را مرهون تداوم این مرجعیت دانست .
دکتر کریمی همچنین بر نقش رسانه ها و فضای مجازی در استحکام ارکان و معیار های تعلیم و تربیت اشاره کرد و گفت : از تاثیر رسانه های نو در ارزش آفرینی و یا تخریب ارزشها نباید غافل شد ، کما اینکه فضا و شبکه های مجازی در حال حاضر بیشتر به سمت افزایش ناهنجاری و ایجاد فضای نا امیدی پیش رفته است و این فضا نیز نیازمند تغییرات جدی و تغییر رویه آحاد مردم در نحوه بهره مندی از آنها است .
استاد تمام دانشگاه پیام نور در ادامه افزود : یکی از مهمترین وظایف اساتید در مقطع فعلی ایجاد بسترهای مناسب و فضای پر نشاط و شاد و کمک به افزایش رویکردهای منجر به مثبت اندیشی و امید آفرینی است .
ایشان در ادامه به تجربه برخی کشورهای توسعه یافته نظیر سنگاپور و رمز موفقیت آنها که توجه ویژه به زیرساخت های تعلیم و تربیت و سرمایه گذاری خاص در رشته های علوم پایه و تجربی اشاره کرد .
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه در پایان با تاکید مجدد به مقوله و اهمیت امید آفرینی در میان دانشجویان در دانشگاهها گفت : بستر سازی یکپارچه و سرمایه گذاری یکسان بر همین مبنا در همه مراکز/واحدهای استانی دانشگاه پیام نور در حوزه معاونت پژوهشی و فناوری در دست اقدام است .
در پایان این نشست ، دکتر کریمی ضمن بازدید از مرکز نوآوری و رشد کرج ضمن گفتگو با دانشجویان و اساتید در جریان فعالیت های برخی شرکت های دانش بنیان و هسته های فناور نظیر مجموعه پرورش زالو ، کشت و پرورش گیاهان دارویی ، صنایع دستی ، آجر فشرده مقاوم از نخاله های ساختمانی ، قرار گرفتند .