نمایش خبر
تابناک
10:37
> مشاور عالی سازمان سنجش گفت : اسامی معرفی شدگان دارای حدنصاب به منظور شرکت در مرحله دوم همراه با برنامه زمانی مراجعه به دانشگاه های مجری ، هفته آینده اعلام می شود.
> مشاور عالی سازمان سنجش گفت : اسامی معرفی شدگان دارای حدنصاب به منظور شرکت در مرحله دوم همراه با برنامه زمانی مراجعه به دانشگاه های مجری ، هفته آینده اعلام می شود .
به گزارش مهر ، حسین توکلی گفت : آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز سال 98 در دوره های روزانه و شبانه دانشگاه ها ، دانشگاه آزاد اسلامی ، دانشگاه پیام نور ، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی ، پردیس های خودگردان دانشگاه ها جمعه سوم اسفند 97 در 7 گروه و 245 کدرشته امتحانی ، 58 شهرستان و 104 حوزه امتحانی برگزار شد .
وی افزود : در آزمون ورودی دوره دکتری (Ph .
D) نیمه متمرکز سال 98 تعداد 196 هزار و 649 نفر ثبت نام کردند .
از این میان ، تعداد 177 هزار و 579 نفر کارت شرکت در آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز سال 98 را دریافت کردند .
در نهایت تعداد 163 هزار و 321 داوطلب در جلسه آزمون حاضر شدند و از این میان تعداد 150 هزار و 535 نفر مجاز به انتخاب رشته شدند .
مشاور عالی سازمان سنجش گفت : مهلت انتخاب رشته در آزمون ورودی دوره دکتری Ph .
D نیمه متمرکز سال 98 به پایان رسید و از تعداد 150 هزار و 535 نفر مجاز به انتخاب رشته ، تعداد 108 هزار و 888 نفر معادل 72 .
33 درصد افراد مجاز ، نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته خود اقدام کردند .
وی اظهار داشت : اسامی معرفی شدگان دارای حدنصاب به منظور شرکت در مرحله دوم (مصاحبه ، بررسی سوابق علمی و پژوهشی و ) همراه با برنامه زمانی مراجعه به دانشگاه های مجری دوره دکتری در هفته آینده از طریق سایت سازمان سنجش منتشر خواهد شد .