نمایش خبر
یوپنا
12:47
> با همکاری سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور اولین پایگاه توانمندسازی حرفه ای روانشناسان و مشاوران کشور در دانشگاه پیام نور تهران جنوب راه اندازی می شود .
> به گزارش خبرگزاری یوپنا دکتر محمد اورکی؛ رئیس دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب با دکتر محمد حاتمی؛ رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور دیدار و در خصوص امکان انعقاد قرارداد آموزشی جهت راه اندازی اولین پایگاه توانمندسازی روانشناسان و مشاوران کشور در این مرکز آموزشی گفتگو کردند .
رئیس دانشگاه پیام نور تهران جنوب بیان داشت : با توجه به تفاهم نامه همکاری دانشگاه پیام نور با سازمان نظام روانشناسان و مشاوران کشور ، دانشگاه پیام نور تهران جنوب آمادگی خود را جهت انعقاد قرارداد برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز نظام روانشناسی و مشاوره کشور اعلام می نماید .
دکتر محمد اورکی؛ رئیس دانشگاه پیام نور تهران جنوب با اشاره به اهداف دانشگاه گفت : رسالت دانشگاه در راستای گسترش آگاهی عمومی ، علم آموزی و تربیت نیروهای متخصص است و در همین راستا آماده همکاری با سایر سازمان ها می باشد .
وی با اشاره به ظرفیت های دانشگاه اظهار داشت : مرکز مشاوره نور دانشگاه پیام نور تهران جنوب در سال 1394 راه اندازی شد که با حضور روانشناسان مجرب تا کنون خدمات زیادی را در حوزه خدمات روانشناسی و مشاوره فردی ، گروهی ، خانوادگی ، ازدواج ، اضطراب ، تحصیلی ، کودکان و ارائه نموده ، همچنین مجری دوره های آموزشی ، کارگاه های تخصصی ، سمینارها ، همایش ها و با حضور اساتید برجسته بوده است .
دکتر محمد اورکی فعالیت آزمایشگاه تخصصی روانشناسی و کلینیک عصب روانشناختی را از شاخصه های دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب برشمرد و خاطر نشان کرد : دانشگاه پیام نور تهران جنوب با داشتن آزمایشگاه تخصصی روانشناسی و نوروسایکولوژی و کلینیک عصب روان شناختی با مجهزترین و مدرن ترین دستگاه ها و تجهیزات در سطح کشور امکان همکاری با پژوهشگران ، مراکز و موسسات علمی ، پژوهشی و آموزشی در رشته های مختلف جهت انجام تحقیقات ، پروژه ها و برگزاری دوره های آموزشی و تخصصی را دارد .
عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور در ادامه افزود : وجود دو سالن همایش با مجموع ظرفیت 280 نفری امکان برگزاری همایش ها ، کنفرانس ها و برنامه های علمی ، تخصصی و دوره های آموزشی ، ضمن خدمت و آزمون های حضوری و الکترونیکی را میسر می نماید .
رئیس دانشگاه پیام نور تهران جنوب در انتها تاکید کرد : دانشگاه پیام نور تهران جنوب آمادگی خود را جهت انعقاد قرارداد برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور و راه اندازی اولین پایگاه توانمندسازی حرفه ای روانشناسان و مشاوران کشور در دانشگاه پیام نور تهران جنوب اعلام می نماید .
همچنین زمینه انعقاد تفاهم نامه بین سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور با دانشگاه پیام نور را جهت اجرای برنامه های کشوری فراهم خواهد آورد .
دکتر محمد حاتمی؛ رییس سازمان نظام روانشناسان و مشاوران کشور بیان داشت : سازمان نظام روانشناسان و مشاوران کشور قصد دارد کارگاه ها و دوره های آموزشی و تخصصی جهت روانشناسان و مشاوران در نقاط مختلف کشور برگزار نماید .
وی با اشاره به تعداد زیاد دانش آموختگان رشته های روانشناسی و مشاوره در سطح کشور افزود : سازمان نظام روانشناسان و مشاوران کشور با هدف تربیت و آموزش این دانش آموختگان و همچنین ارتقاء توانمندی های حرفه ای روانشناسان و مشاورین ، در حال راه اندازی پایگاه های توانمندسازی حرفه ای روانشناسان و مشاوران کشور می باشد .
رییس سازمان نظام روانشناسان و مشاوران کشور تاکید کرد : بر اساس بند 6 ماده 3 قانون تشکیل سازمان و دستور اخیر وزیر محترم ، برنامه های توانمند سازی حرفه ای فارغ التحصیلان رشته روانشناسی و مشاوره با همکاری دانشگاه های کشور عملیاتی خواهد شد .
دانشگاه پیام نور از امکانات بالایی برخوردار است و ما برای شروع این کار دانشگاه پیام نور تهران جنوب را در نظر داریم .
دکتر حاتمی در انتها بیان داشت : این طرح برای سازمان بسیار حائز اهمیت است ، فعالیت این پایگاه ها یک حرکت جدید در حوزه آموزش روانشناسان و مشاوران و همچنین قدمی برای معرفی بیشتر فعالیت های این سازمان به افراد جامعه است .